Vi hjelper deg med dine muskel- og leddplager, både akutte og kroniske. Naprapati er en gren innenfor manuell medisin, og er et behandlingssystem som tar sikte på å normalisere problemer i bevegelsesapparatet.

Til grunn for naprapatien, ligger et helhetssyn, der ortopedisk medisin kombineres med spesifikk kunnskap om bevegelsesapparatets funksjon og oppbygning. Som regel kombineres leddrettede behandlingsteknikker, som manipulasjon og mobilisering, med mykdelsbehandling som massasje og muskelspesifikk tøyning. Det er denne kombinasjonen av ulike behandlingsmetoder som gjør naprapati til en effektiv behandling av muskel- og leddplager.

Over 50% av en bedrifts sykefravær skyldes nerve- muskel- og skjelettlidelser.
Vi tilbyr derfor både små og store firmaer spesialtilpassede avtaler, med hensyn til behandling på arbeidsplassen, ergonomisk veiledning og spesielle krav til fakturering.

Alle våre terapeuter er utdannet ved Naprapathøyskolen i Stockholm og er medlemmer av Norges naprapatforbund. Dette gir pasientene en garanti på at alle naprapatene er dekket av en behandlings forsikring og retter seg etter forbundets etiske regler.

På disse sidene finner du blant annet mer informasjon om hva naprapati er, hvilke plager vi
behandler og hvordan behandlingen foregår.

Naprapatklinikken ønsker å være din naprapat i Oslo og Drøbak.

Prøv naprapati du også!

Naprapat oslo