Diagnostisering av ryggsmerter

Dette er ikke en forsknings artikkel, men en interessant diskusjon rundt diagnostisering av ryggsmerter. Rundt 80% av befolkningen opplever ryggplager en eller flere ganger i løpet av livet. Av disse har ca 50% hatt ryggplager det siste året, mens 15-20% opplever til enhver tid ryggproblemer. Dette er således veldig utbredte plager, som det offentlige helsevesenet tilsynelatende har lite kunnskap om. I de gjeldene nasjonale retningslinjene for diagnostikk og behandling av korsryggsmerter fra 2007, blir nemlig 85% av pasientene med ryggsmerte kun anført å ha uspesifiserte plager. Les mer om “Vond rygg – fortsatt en klinisk utfordring” og et svar fra en klinikker “Tar vi ryggpasienten på alvor?“.


Liten effekt av akupunktur mot fødselssmerter

Akupunktur er mye brukt som smertestillende ved fødsler. Nå viser en gjennomgang av ti studier at akupunktur bare har moderat og kortvarig effekt, og dermed ikke er noe vidundermiddel mot fødselssmerte. Akupunktur reduserte smerte med bare 11 % de første 30 minuttene sammenliknet med ingen intervensjon. Les mer om akupunktur.


Forekomst av muskel- og skjelettlidelser i Norge

God artikkel om utbredelse av muskel- og skjelettlidelser i Norge. Her kan man blant annet lese at muskel- og skjelettlidelser er den største årsaken til sykefravær og uføre-ytelser, samt å være den hyppigste årsaken til bruk av tradisjonelle og alternative helsetjenester. I artikkelens oppsummering kan en dessverre også lese at «Samtidig vet man at blant leger i Norge befinner disse lidelsene seg nederst på prestisjehierarkiet for ulike sykdommer» Les mer om muskel- og skjelettlidelser


Manglende effekt av glukosamin?

Siden 2004 har glukosamin vært godkjent som legemiddel til behandling av artrose i hofter og knær. Over 90 000 pasienter løste inn resept på et slikt preparat i årene 2004–06. Men en studie fra Reseptregisteret tyder på manglende klinisk effekt av midlet. Les mer om effekt av glukosamin.


Bevegelse bra mot svimmelhet

Med ondt skal ondt fordrives. Svimmelhet kan best behandles ved bevegelse som provoserer frem svimmelhet. Pasienter som våger å bevege seg fra dag én, selv om de kanskje blir kvalme, gjør trolig jobben selv, sier Kjersti Thulin Wilhelmsen. Les mer om svimmelhet.

 

Vond rygg – fortsatt en klinisk utfordring

Denne artikkelen er basert på de Nasjonale kliniske retningslinjer for korsryggsmerter med og uten nerverotaffeksjon. Artikkelen gir en god oversikt over ulike grupper av ryggplager og hvordan de bør undersøkes  og behandles. Nederst i artikkelen finner du video med eksempler på en god ryggundersøkelse. Les mer om undersøkelse og behandling av muskel- og leddplager.

 

Verdt å vite om vond rygg

Dette er en brosjyre utgitt av Helsedirektoratet med informasjon til alle med ryggplager. Den gir god informasjon om ryggplager generelt og er basert på hva de ulike faggruppene kan være enige om ved slike tilstander.  Les mer om hvorfor du får ryggplager og hva du kan gjøre med det.