Helseforsikring dekker nå behandling hos naprapat.

Stadig flere selskaper ser lønnsomheten av å tilby helseforsikring til sine ansatte. Alle de store forsikringsselskapene som i dag tilbyr helseforsikring som inneholder behandlingsforsikring, dekker nå timer hos naprapat.  Antall behandlinger vil variere fra 6 til 24 konsultasjoner. Har du behandlingsforsikring privat eller gjennom jobb, er det bare å ta kontakt med forsikringsselskapet som i sin tur sender oss en betalingsgaranti. Vi fakturer så forsikringselskapet direkte. Ta gjerne kontakt ved spørsmål angående behandlingsforsikring.